Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt hơn 955.000 tỉ đồng; Áp thuế Trung Quốc, thị trường gỗ 30 tỉ USD rộng cửa với Việt Nam; Hồ tiêu rớt giá hơn 50%; Doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 8,5 tỷ USD sau 4 tháng