Thâm nhập vào thị trường ngách được cho là bước đi hiệu quả hơn đối với ngành công nghiệp hàng không của Việt Nam.