Khách hàng mua kiềng vàng trọng lượng 7 chỉ nhưng bị giao nhầm kiềng 6 chỉ, trong khi một vị khách khác mua 6 chỉ vàng thì được giao 7 chỉ. Bảo Tín Minh Châu xin bồi thường cho khách hàng.