Giá trị doanh nghiệp của Alphabet đã chạm ngưỡng 420 tỷ USD, vượt qua Apple là 393 tỷ USD.