Myanmar có thể sẽ không tái xuất khẩu gạo đến tận tháng 11/2015; USDA ước tính nguồn cung gạo của Mỹ năm 2015 - 2016 vẫn ổn định dù sản lượng giảm.