Khẳng định chi phí tỷ giá tăng thêm không làm đội giá bán những tháng cuối năm, song lãnh đạo Tập đoàn Điện lực thừa nhận áp lực lên giá điện 2016 là khá lớn.