Chỉ số giá đồ uống thế giới theo tính toán của World Bank đã tăng mạnh trong quý III/2017 so với quý trước đó.