Các dự án đều có sức hút mạnh với khách hàng, tỉ lệ thanh khoản cao và chứa nhiều nguy cơ biến động giá vào thời điểm cuối năm.