Trong khi giá robusta tăng thì giá arabica giảm tiếp. Giá cà phê Arabica lại tiếp tục xu hướng giảm nhưng xu hướng này có thể sẽ dừng lại khi các điều kiện sản xuất trên thế giới đang thay đổi và nhu cầu của các nhà rang xay tăng trở lại.