Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức công bố bán điện bình quân toàn Tập đoàn năm 2015 ước đạt 1629,8 đồng/kWh. Đáng chú ý là mức giá này cao hơn so với giá bán điện bình quân mà Chính phủ phê duyệt tại thời điểm tăng giá điện vào tháng 3/2015 là 1.622 đồng/kWh.