Các quan chức của Fed cũng tiếp tục bảo lưu quan điểm sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất thứ 3 trong năm 2017.