Việc sử dụng robot trong giao dịch đầu tư tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng hiện nay đang là một trong những xu hướng ưa chuộng của các nhà đầu tư. Trên thị trường có 2 dạng robot: robot tự động 100% và robot bán tự động.