Tổng thống George H.W. Bush từng có một hãng dầu, Harry Truman mở cửa hàng thời trang nam, còn Jimmy Carter điều hành trang trại gia đình.