Đó là nhận định của ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Đầu tư công ty TNHH Savills Việt Nam, đưa ra trong một cuộc trao đổi mới đây với chúng tôi.