Để làm CSR thực sự hiệu quả cần có sự đầu tư dài hạn là những kinh nghiệm mà Dow đã đúc rút được sau 20 năm đóng góp cho cộng đồng và thị trường Việt Nam thông qua chiến lược phát triển bền vững.