Ở góc độ thương mại, đầu tư hay vay trả nợ, đồng Nhân dân tệ, USD, yên Nhật, Euro và đồng won Hàn Quốc có khả năng sẽ là những đồng tiền ảnh hưởng mạnh nhất đến cơ chế xác định tỷ giá mới của Việt Nam.