Nếu chính phủ Iran không có biện pháp kịp thời và chuẩn xác để cứu đồng rial, thì nước này có thể đối mặt nguy cơ với khủng hoảng tiền tệ và...