HSBC vừa công bố báo cáo Triển vọng Thị trường Việt Nam với tiêu đề “Dầu thô thất thế, du lịch lên ngôi”.