Doanh số bán ra smartphone toàn cầu tăng 4,3% trong quý 1/2017; Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi; Khu công nghệ cao sẽ đóng góp 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM; Hộ kinh doanh yếu thế trong cạnh tranh