Công ty Nhật đang dần rời bỏ Trung Quốc; Bùng nổ xuất khẩu trái cây; ​Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo; ​15 doanh nghiệp trúng thầu gần 90.000 tấn đường nhập khẩu