3 năm tham gia thị trường, Grab và Uber đã tác động đến người Việt Nam như thế nào?; Đề xuất mới về thuế giá trị gia tăng; Tăng lương tối thiểu 2018: Doanh nghiệp than khó; Đề xuất về lập khu chợ biên giới Việt - Trung