Khuyến khích doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng đầu tư vào Việt Nam; FPT báo lợi nhuận trước thuế 904 tỷ đồng sau 4 tháng; Doanh nghiệp nước ngoài bức xúc với các rào cản pháp lý; 82% triệu phú đánh giá hiện tại là giai đoạn khó lường nhất lịch sử