Đó là một trong những thông tin được Savills Việt Nam công bố trong cuộc khảo sát về tiềm năng thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp Việt Nam hôm nay 24.9.