Ngay sau khi nhận được Công văn số 30-15/CV-CODARVN-2015 của Công ty TNHH Codar Việt Nam hỏi về việc thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và kê khai sai mức thuế suất đối với dịch vụ cung cấp vận tải quốc tế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn số 51582/CT-TTHT hướng dẫn cụ thể.