Việc Phó Chủ tịch Kwon Oh-hyun, người phụ trách bộ phận bán dẫn, bất ngờ tuyên bố từ chức đã đặt ra nhiều mối quan ngại về tương lai của Samsung.