Phương châm của David Tran rất đơn giản: "Làm tương ớt cho người giàu và bán với giá của người nghèo".