Theo nhà đầu tư lão luyện Mark Mobius, các thị trường cận biên tại châu Á mang lại rất nhiều cơ hội cho các công ty Internet của Trung Quốc.