Ông Đào Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho hay tỷ lệ thanh toán tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán của Việt Nam đang là 11,88% và sẽ phổ cập vào năm 2020.