Cá tra sắp đối diện với khó khăn từ Farm Bill; Đàm phán Brexit: Cho đi mà chưa bị mất; Đường dây trộm xe ở Anh, bán ở Thái; Cải thiện việc cấp sổ đỏ nhưng vẫn còn nhũng nhiễu