Mỹ đang tìm cách ảnh hưởng lên quan hệ ngoại giao bằng cách tác động tiêu cực đến truyền thông Nga.