Quảng Bình vào "tầm ngắm" của tập đoàn đầu tư phát triển năng lượng tái tạo AT Capital; Trung Quốc "phản pháo” đánh giá kinh tế của Moody's; Quốc hội chưa thông về cơ chế quản lý nợ công của Chính phủ; Nhờ Việt Nam, Philippines và Campuchia, doanh số ô tô trong khu vực sẽ cao nhất thế giới