Số tiền được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...