Việc phát triển mảng kinh doanh trực tuyến được cho là một phần tham vọng của Uniqlo vượt qua Zara. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của dự án này đến đâu lại là một là một câu hỏi lớn mà chính Uniqlo đang phải vật lộn tìm lời giải đáp.