Lợi dụng cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, nhiều loại bánh kẹo, quần áo, bóng đèn Trung Quốc được "gắn mác" Việt Nam.