“Có một điểm rất thú vị mà tôi nhận thấy ở người tiêu dùng Việt Nam”, đại diện thương hiệu Yazuya tại Việt Nam nói...