Sản lượng vàng trên thế giới đến chủ yếu từ Nga, Trung Quốc và BRICS - nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi. Vì vậy, không khó hiểu khi các nước này có quyền kiểm soát giá vàng quốc tế và không còn phụ thuộc vào những giao dịch vàng "trên giấy" tại London.