Lũy kế cả năm 2016, Vingroup đạt 58.500 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tăng 24.500 tỉ đồng so với năm 2015.