Novaland đang sở hữu hơn 5,5 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để công ty này phát triển trong vòng 5 năm tới.