Với lý do các doanh nghiệp (DN) dệt may đang đối mặt với nhiều thách thức nên Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) đã đề nghị xem xét lại tăng lương tối thiểu vùng năm 2016.