Đây là ngành công nghiệp được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.