Việc Việt Nam ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy các thị trường và DN xuất khẩu.