Sau khi Chính phủ cho phép thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor), Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước theo lô với 97% số cổ phần Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp sẽ được tính là một lô và được định giá khởi điểm là 1.250 tỷ đồng.