Ngành thực phẩm trong nước đang mất dần những tên tuổi lớn và hầu hết được mua lại bởi những ông lớn ngành thực phẩm thế giới.