Năm 2017 đã chứng kiến sự tỏa sáng của thị trường chứng khoán, sự "nóng sốt trở lại của thị trường bất động sản và sự "lên ngôi" của kênh đầu tư tiền mã hóa. Ngược lại, những kênh đầu tư có tính an toàn như thị trường vàng khá khiêm tốn khi giá vàng thế giới chỉ tăng 8%.