Ở Bỉ và Hà Lan, mỗi kg chồi hoa bia (Humulus lupulus) bạn sẽ được yêu cầu trả đến .1000 euro. Đây cũng được coi là loại rau đắt nhất thế giới.