Chính phủ Thái Lan cần một cách tiếp cận thống nhất về chính sách và các quy định để thúc đẩy nền kinh tế số - đó là ý kiến của Hiệp hội Internet (Isoc), một tổ chức hàng đầu về chính sách internet độc lập.