Malaysia lo ngại Thái Lan, Việt Nam vượt trước trong “cuộc đua” CMCN 4.0; Thế Giới Di Động chuẩn bị 2.500 tỷ đồng để mua lại chuỗi điện máy và dược phẩm; Lượng tiền mặt của Apple vượt ngưỡng 260 tỷ USD; Ngành du lịch “ngóng” chính sách dài hơi