Các công ty Trung Quốc đang trỗi dậy trong mọi lĩnh vực tại Hong Kong, đặc biệt trong mảng tài chính, bất động sản và viễn thông.