Nguyên tổng giám đốc ngân hàng Phạm Thanh Tân và 17 đồng phạm, trong đó có nhiều cán bộ Chi cục hải quan Hà Tây hầu tòa.