Chỉ trong chín tháng đầu năm 2015, với khoảng 740.000 tấn cao su xuất khẩu, ngành cao su Việt Nam bị mất hơn… 40.000 tỷ đồng nếu so với giá bình quân cùng thời điểm vào năm 2011.